อนุทิน 167281 - อาจารย์ต้น

Quandary (คำนาม) = สถานการณ์หรือปัญหาที่ยาก เพราะไม่รู้จะจัดกับปัญหานั้นอย่างไร เช่น

I’ve had two job offers, and I’m in real quandary about which one to accept.

ฉันได้รับเสนองาน 2 อย่าง และฉันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่างานไหนที่จะไปทำดี

………..

เขียน 23 Feb 2020 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)