อนุทิน 167271 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๓

บางครั้ง การเงียบ ก็เป็นอะไรที่ทำให้ใจเราสงบได้เช่นกัน…เพราะเราไม่จำเป็นต้องพูด ปล่อยให้เขาเรียนรู้กันเอาเอง…เพราะการพูดของเรา เมื่อคนอื่นตั้งธงไว้แล้ว ต่อให้พูด อธิบายอย่างไร หากคนไม่มีเหตุผล เขาก็จะไม่ฟังเราหรอก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)