อนุทิน 167260 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๐

มนุษย์เรา…หากปรับตนเองให้ทราบและยอมรับกับความเป็นจริงเสียบ้าง จะทำให้จิตสงบขึ้นเยอะเลยนะ…จะบอกให้ อย่าเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเอง คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)