อนุทิน 167259 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๓๙

เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่สูท…วันนี้ถูกน้อง ๆ บอกว่าให้ใส่สูท เพื่อมาจัดทำบอร์ดอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบันใหม่ เลยจำเป็นต้องใส่…ชอบใส่แต่ชุดไทยมากกว่า…ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ประเภทผู้บริหาร…เป็นคนที่ไม่ชอบรูปแบบในการแต่งกาย (แต่ชอบรูปแบบในการทำงานมากกว่า)…นางชอบแต่งแบบสบาย ๆ ง่าย ๆ ไม่อึดอัด คริ ๆ ๆ…ความเห็น (0)