อนุทิน 167212 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๒๙

วสี : ความชำนาญในสมาธิ ปรับวิหารธรรมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้…จะไม่ตกเป็นทาสของสมาธิ ไม่ติดสุขของสมาธิ…จงใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางโลกและทางธรรม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)