อนุทิน 167206 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๒๗

ระยะนี้…เหมือนกับอยู่ในช่วงของการสร้างระบบ…ไม่ว่าระบบคน ระบบงาน ระบบของประเทศ ระบบของสังคม ฯลฯ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)