อนุทิน 16720 - มะปรางเปรี้ยว

แวะไปหาพี่จิ๊บแล้ว แต่พี่จิ๊บประชุม เลยยังไม่ได้คุยเรื่อง focus group ต่อด้วยไปดูเสื้อที่สหกรณ์บริการ ปรากฏว่าไม่ค่อยโดนใจ

กลับมานั่งใส่ IA ของเว็บ สกว.ต่อ

เขียน 29 Jul 2008 @ 15:16 ()


ความเห็น (0)