อนุทิน 167172 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๑๕

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ นั่นคือ การสร้างระบบให้เกิดขึ้นกับเรื่อง “การใช้ชีวิตประจำวัน…การทำงาน…การมีชีวิตในแต่ละวัน ฯลฯ” เรียกว่า หากสร้างระบบให้เกิดขึ้นในตนเอง จะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเอง เช่น ตื่นมาต้องอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานข้าว…สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ การรู้จักวางแผนให้กับตนเองในแต่ละวัน และต่อ ๆ ไป ต้องวางแผนให้กับอนาคต ครอบครัว แผนการใช้เงิน ฯลฯ ฝึกหัดนิสัยในการสร้างระบบให้กับตนเองให้เป็น…รวมถึงการสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองให้เป็น และทำแบบต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย…เพราะความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน และความแน่นอน อาจคือความไม่แน่นอน…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยากจะบอกคนรุ่นนี้นะคะ. ครอบครัวคือจุดเริ่ม .. ปลูก ทุกสิ่งที่ดีให้ลูกหลานนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ…ใช่ค่ะ ครอบครัวสำคัญมาก ๆ ค่ะ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตค่ะ