อนุทิน 167170 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

知情達理
出言順人心,做事循天理。
話順著理走,水順著溝流。
人美有智慧,話美在有理。

Pinyin :
Zhīqíng dá lǐ
chūyán shùn rénxīn, zuòshì xún tiānlǐ.
Huà shùnzhe lǐ zǒu,shuǐ shùnzhe gōu liú.
Rén měi yǒu zhìhuì, huà měi zài yǒulǐ.

รู้เหตุ รู้ผล รู้ทำนองคลองธรรม

คำพูดออกจากปาก ต้องประทับใจ
งานทำไป ตามกฎเกณฑ์ ของสวรรค์
การพูดจา มีเหตุมีผล อย่างครบครัน
เหมือนคลองกั้น ให้น้ำไหล สู่สายชล

มนุษย์สวย ด้วยปัญญา ที่ประดับ
วาจางาม ระยิบระยับ ด้วยเหตุผล
สนุกสนาน สุขสบาย ชื่นกมล
ปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง ทํานองคลองธรรม

กวีเที่ยงคืน
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอขอบคุณสุภาษิตภาษาจีน จากเว็บไซต์ 大家藝文天地 - 國語典——俗語諺語

เขียน 14 Feb 2020 @ 19:45 () แก้ไข 14 Feb 2020 @ 19:49, ()

คำสำคัญ (Tags) #รู้เหตุ#รู้ผล#รู้ทำนองคลองธรรมความเห็น (0)