อนุทิน 167161 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๑๓

อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ ได้แก่ ทรัพย์ภายใน…มนุษย์ส่วนใหญ่ได้แต่หาทรัพย์ภายนอกกัน แต่ไม่สนใจในทรัพย์ภายใน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)