อนุทิน 167158 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๑๐

จงมองตนเองให้มาก ๆ…มากกว่าที่จะไปมองดูคนอื่น

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)