อนุทิน 167157 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาปลูกเพาะ ไถพรวนที่นาในใจกันเถอะ

耕耘心田 文/ 星雲大師
佛教將我們的心比喻為田地,需要靠種。
種誠心,毅力,才能成熟增上,成為一片淨土。
如何耕耘呢?
播撒善美的種子,施興肥沃的養分,灌溉懺悔的法水,啟發心靈的智慧。

Pinyin : Gēngyún xīntián wén/ xīngyún dàshī
fójiào jiāng wǒmen de xīn bǐyù wèi tiándì, xūyào kào zhǒng.
Zhǒng chéngxīn, yìlì, cáinéng chéngshú zēng shàng, chéngwéi yīpiàn jìngtǔ,
rúhé gēngyún ne?
Bōsǎ shànměi de zhǒngzǐ, shī xìng féiwò de yǎngfèn, guàngài chànhuǐ de fǎ shuǐ, qǐfā xīnlíng de zhìhuì.

ไถพรวนที่นาในใจ เหวิน/ ซินอวิ๋นต้าซือ

ศาสนาพุทธเอาใจของพวกเราเปรียบเหมือนกับที่นา ที่ต้องการพึ่งพาอาศัยขบวนการการเพาะปลูก
ปลูกความจริงใจ ปลูกพลังความขยันหมั่นเพียร จึงจะสามารถพัฒนายกระดับขึ้นไปกลายเป็นแดนสุขาวดี
ไถพรวนอย่างไรดีล่ะ?
โปรยหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม ยินดีใส่สารอาหารที่มี แร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ประพรมด้วยน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล กระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดสติปัญญา

สินชัย ผู้แปล
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอบคุณคติคำสอนภาษาจีน ส่งมาให้โดย คุณเดชะ 鄭志輝先生

เขียน 14 Feb 2020 @ 11:40 () แก้ไข 14 Feb 2020 @ 12:06, ()

คำสำคัญ (Tags) #ไถพรวนที่นาในใจความเห็น (0)