อนุทิน 167156 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๙

๑๔ กุมภาพันธ์…”วันราชภัฏ”…ปี ๒๕๖๓ มรภ.พิบูลสงคราม จัดงาน “วันราชภัฏ” ขึ้น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”…ฉันได้เข้าร่วมการจัดงานในวันนี้ด้วยความเห็น (0)