อนุทิน 167151 - อาจารย์ต้น

การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แถมยังอ่อนแอเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ ตอนที่ 2

มีเพียงสิงคโปร์ที่ทำได้สำเร็จ

ถึงแม้ว่าฝ่ายจีนจะระมัดระวังในเรื่องนี้ แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศไม่ได้เตรียมรับไวรัสนี้อย่างดี เผลอๆจะมีการระบาดในประเทศนั้นด้วย

ข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมือเรื่องไวรัสอย่างไม่มีความพร้อม ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ไม่เป็นรัฐที่มีเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ยังร่ำรวย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการรณรงค์ทางสุขอนามัยเป็นอย่างดี ญาติที่ไม่สนิทกันในประเทศอาเซียน

ไม่ใช่เพื่อนบ้านของสิงคโปร์ที่ยากจนมากกว่าจะเป็นเรื่องผิด รัฐบางรัฐเช่น กัมพูชา และเวียตนาม ก็มีทรัพยากรทางสุขอนามัยที่จำกัด

พื้นที่แผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใกล้กับพรมแดนจีน โดยธรรมชาติสามารถไม่สามารถห้ามคนข้ามพื้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นอีก พื้นที่อย่าง พรมแดนระหว่างพม่า-จีน ซึ่งพรมแดนพวกนี้ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลาง

แต่อย่างที่เกิดขึ้น พม่าไม่มีผู้ติดเชื้อ ถึงแม้กัมพูชา และเวียตนามจะมีผู้ติดเชื้อก็ตาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Joshua Kurlanzick. Weak and Undemocratic Governance is Dangerous for Your Health.

เขียน 13 Feb 2020 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)