อนุทิน 167149 - อาจารย์ต้น

Genial (คำคุณศัพท์) = มีมิตรภาพและความสุข เช่น

Mr. Parker is a genial old man.

คุณ Parker เป็นชายแก่ที่มีมิตรภาพมาก

………..

เขียน 13 Feb 2020 @ 18:27 ()


ความเห็น (0)