อนุทิน 167125 - ต้นโมกข์

Thrilled (คำคุณศัพท์) = ตื่นเต้น มีความสุข พึงพอใจมาก เช่น

We were so thrilled to hear about the baby.

เรารู้สึกพึงพอใจมากที่ได้ยินเกี่ยวกับทารกของเรา

………..

เขียน 11 Feb 2020 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)