อนุทิน 167117 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๕

อาการของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A สรุปแล้วเป็นเกือบ ๓ สัปดาห์เลยทีเดียว…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)