อนุทิน 167109 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

แล้วการแก้ปัญหาจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งอีกไหมครับบ้านเรา

ว่าจะแสดงความรู้สึกเรื่อง ฆ่าเด็กด้วยกันเอง ปล้นฆ่าเอาทองโดยคนบริหารการศึกษา จนแล้วจนรอด ไม่ได้พูด มาวันนี้อดไม่ได้แล้วต้องพูด แม้คำพูดเป็นน้ำเพียงหยดเดียวอาจไม่ทำให้หินกร่อนได้ก็ฝากๆเอาไว้ก่อน เผื่อวันพรุ่งนี้ อาจมีน้ำหยดอื่นๆ หยดตามมา มันอาจมีประโยชน์นิดหน่อยก็ยังดี เพราะวันนี้ จำเลยเป็นคนรักษาแผ่นดินทองของเรา แต่กลับมาฆ่าคนนับร้อยจนต้องถูกจับตาย ทั้งๆที่พวกเขาท่องกันอยู่เสมอว่า ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน แล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เราอาจต้องทบทวน ระบบการอบรมวินัย คุณธรรมจริยธรรม การสอนศาสนา การฝึกอบรมคน หรือไม่อย่างไร ทั้งผู้ให้การอบรม ผู้เข้ารับอบรม หลักสูตรการเรียน การฝึกอบรม ตลอดจนการวัดและการประเมินผล และมอบ เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ไว้เป็นหลักฐาน จะประเมิน ด้านกายภาพ สุขภาพ จิตภาพ คุณภาพ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมีคนไทยจบปริญญาเอกเหลือเฟือ นอกจากนี้ยังมีเจ้าคุณ นักการศาสนา ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเพียบพร้อม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆอีกมากมาย โดยส่วนตัวเชื่อว่า คนไทยสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ เว้นเสียแต่ว่าจะห็นว่าวิธีของฝรั่ง หรือชาติตะวันตกวิเศษกว่าของเราต่างหาก หรือลืมไปอีกแล้ว ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เขียน 10 Feb 2020 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)