อนุทิน 167108 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๓

เริ่มเกิดความงง…วันนี้ ได้คุยกับผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า “พ่อ-แม่ของเขาไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญา แต่ทำไมจึงสามารถทำธรกิจได้หลายร้อยล้านบาท ซึ่งผิดกับตัวของเขาเอง ทำงานรับราชการมาครึ่งชีวิต ยังไม่มีเงินเท่ากับพ่อ - แม่ของเขาเอง” คริ ๆ ๆ…การรับราชการ เขามิใช่ให้รวย เขาเพียงแค่พอมี พอกิน พอใช้ค่ะ หากต้องการรวยต้องทำธุรกิจ เพราะธุรกิจ คือ การหวังผล กำไร ยิ่งสำหรับการศึกษา มิใช่การหวังผล กำไร แต่ผลที่ได้ นั่นคือ “การพัฒนาค่ะ” สุดท้ายท่านบอกว่า จะไม่ลูกเรียนสูงแล้ว เอาเพียงแค่เอาตัวรอดในโลกแห่งความเป็นจริงก็พอ เลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดให้ได้ มีชีวิตที่พอไปได้ก็พอ โดยเฉพาะการทำกิจการเพื่อเลี้ยงตัวเอง…เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)