อนุทิน 167107 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๒

เกษียณทางวัฏสงสาร…จบแล้วจบกัน…เติมบารมีธรรมให้เต็ม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)