อนุทิน 167104 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๐

พระพุทธองค์บอกว่า…คนเราเกิดมา บางที บางเรื่อง ตายแล้วก็ยังไม่รู้เลย…(ถ้าจะจริง) จงเรียนรู้ ด้วยตัวของเราเอง ความรู้บนโลกมนุษย์ มีมากมาย ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่ต้องการที่จะเรียนรู้ และสนใจ ที่จะฝึกฝน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)