อนุทิน 167100 - ต้นโมกข์

การกระจายของโคโรนาไวรัส และโลกต้องจ่ายให้กับเผด็จการของจีน ตอนที่ 1

ประธานาธิบดีสีจะต้องใช้อำนาจแบบเข้มข้นในการควบคุมข้อมูลข่าวสาร แทนที่จะไปหยุดการแพร่ระบาด

ประธานาธิบดี Trump เรียกประธานาธิบดี สีจิ้นผิงว่า “ผู้นำที่ฉลาด” และ Michael Blosmberg พูดว่า เขาไม่ใช่เผด็จการ แต่ในขณะนี้เราเห็นอันตรายของการปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดของประธานาธิบดีสี ทั้งในประเทศจีน และโลกนี้ด้วย การติดเชื่อโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนธันวาคม และปลายเดือนธันวาคม มีการแจ้งเตือนในฝ่ายสาธารสุขของเมืองอู่ฮั่น (medical circle) และก็เป็นช่วงที่มีการจัดการอย่างเด็ดขาดจากเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จัดการอย่างเด็ดขาดจริง แต่ไม่ใช่กับตัวไวรัส แต่เป็นผู้ออกมาให้ข้อมูล (whistle-blower) ที่พยายามจะเรียกร้องกับการช่วยเหลือทางสาธารสุข หมอที่เล่ามาจากกลุ่ม WeChat ถูกดำเนินทางวินัย โดยพรรคคอมมิวนิสต์ และยอมรับออกมาว่าเข้าใจเรื่องนี้ผิด พวกตำรวจให้การศึกษาและวิจารณ์หมอ ในเรื่องคำเล่าลือเกี่ยวกับการระบาด แทนที่จะลงโทษพวกหมอ สีกลับฟังพวกเขา ประเทศจีนแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก (th World Health Organization) เกี่ยวกับไวรัสในวันที่ 31 ธันวาคม แต่ไม่บอกเรื่องนี้กับพลเมือง ในขณะที่ประเทศอื่นๆรายงานเรื่องการติดเชื้อ แต่ประเทศจีนกลับรายงานว่าระบาดที่เมืองอู่ฮั่นเท่านั้น ประเทศจีนล้อเลียนเรื่องไวรัสรักชาติ (patriot virus) ที่โจมตีเฉพาะคนต่างชาติเท่านั้น

นายกฯเมืองอู่ฮั่นไม่มีอำนาจในการอภิปรายเรื่องไวรัสจนกระทั่งถึงปลายเดือน ในเวลานั้น ประชาชนเดินทางไปและจากอู่ฮั่น และไม่มีการเตรียมตัวเลย

เหตุผลประการหนึ่งในการปิดบังในช่วงแรกก็คือจีนในการปกครองของสีในการปิดข้อมูลอย่างมีระบบจากวารสาร, โซเชี่ยล มีเดีย, องค์กรเอกชน, อาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย, และอื่นๆในการให้ความรับผิดชอบ องค์กรเหล่านี้ไม่มีความเข้มแข็งในประเทศจีน และพวกเขามีความอดทนจนกระทั่งสีปกครอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Nicholas Kristof. Coronavirus Spread, and the World Pays for China’s Dictatorship

เขียน 08 Feb 2020 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)