อนุทิน 167096 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๙

หมั่นรู้สึกตัว เป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติ…ใช้วิถีชีวิตของตัวเราเองในการเจริญสติ ไม่ต้องนั่งสมาธิ อาศัยวิถีชีวิต…ของจริง อยู่ในชีวิตจริงของเราเองทั้งนั้น…คิดให้เป็น คิดให้ได้ คริ ๆ ๆ เพราะการเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ คือ “การฝึก” ทราบกันหรือเปล่า??? เป็นการดีท้อกซ์ใจเราเอง ทำให้เป็นในทุก ๆ วัน แล้วจะทราบว่า “สิ่งที่ได้ นั้นคืออะไร?”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)