อนุทิน 167093 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๖

วันนี้ “วันมาฆบูชา”…มาทำงานที่มอเช่นเคย…เช้า ถวายน้ำเปล่าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใจเราศรัทธา เชื่อมั่น หลักยึดต่อการปฏิบัติในการใช้ชีวิต การทำงานที่ห้องทำงาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)