อนุทิน 167090 - คุณมะเดื่อ

ตราบใดที่มีลมหายใจอยู่

ใจต้องสู้…เดินหน้าอย่าท้อถอย

จึงจะพบ..สิ่งที่หวังตั้งใจคอย

จงอย่าปล่อยเวลา…ฆ่า…ตนเอง

……….คุณมะเดื่อ………

  ๗ กุมภาพันธ์  ๖๓
เขียน 07 Feb 2020 @ 21:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทกลอน#กำลังใจความเห็น (0)