อนุทิน 167084 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๔

“ดวงจิต” ที่มีความเมตตา ทุกกาลเวลา…ย่อมเป็นมงคล

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)