อนุทิน 167076 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๐

การที่คนเราถูกสอนในเรื่องการท่องจำ ทำให้คนเราไม่ค่อยรู้จักการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิเคราะห์…ส่วนใหญ่ที่จะพบเจอ คือ การ Copy and Paste…สำหรับครอบครัวของฉันจะถูกสอนให้แสดงการคิด สร้างกระบวนการทางความคิด มีความคิดที่อิสระ กล้าที่จะเล่า กล้าที่จะบอก สิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องมีนิสัยที่ปรับเปลี่ยน นั่นคือ เจตคติ ไม่อิจฉา ริษยาผู้อื่น สามารถแสดงความสามารถออกมาได้ด้วยตัวของเราเอง…แต่คาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวที่จะเกิดการปรับเปลี่ยน สำหรับลูก ๆ หลาน ๆ ของย่าบุษ จะถูกสอนให้มีลักษณะของการสร้างกระบวนการทางความคิดกันมากกว่า เพราะครอบครัวของเราคิดมาแบบนี้นานมากแล้ว เข้ากับยุคศตวรรษที่ ๒๑ พอดี คริ ๆ ๆ มีความเข้าใจว่า “ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการศึกษา”

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)