อนุทิน 167070 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๙

ย่าเข้าไปส่งพี่ฟ้าครามตอนเช้า ก่อน ๐๗.๓๐ น. คราใด ได้ยินเพลงนี้เสมอ ๆ “อนุบาลรำลึก”

https://youtu.be/vPLm0W_7W3o

ที่มา : <a href=”https://www.youtube.com/watch?v=vPLm0W_7W3o”>https://www.youtube.com/watch?v=vPLm0W_7W3o</a>ความเห็น (0)