อนุทิน 167069 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๘

การเรียนรู้ สิ่งใดไม่สำคัญเท่ากับการที่ตัวเราได้เรียนรู้ ด้วยตัวของเราเอง จากการมีใจรัก และสนใจใฝ่ที่จะเรียนรู้

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)