อนุทิน 167067 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๖

ช่วงนี้ ได้ข่าว การปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ นี่เป็นเพราะโลกทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมากมาย หากไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราได้เรียนรู้…การศึกษาคงบิด ๆ เบี้ยว ๆ แบบนี้อีกต่อไป หุหุหุ…บอกแล้วว่า การเรียนรู้ทำให้เราได้รู้เรื่องการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ เรื่อง “คน” วิเคราะห์มิเคยผิด เป็นเพราะทำงานด้านคนมานาน คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)