อนุทิน 167001


นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

สหกิจศึกษา 8 เดือน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ระหว่างเตรียมการและเข้าพูดคุยกับสำนักวิชาเพื่อวางแผนการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน โดย 1.สำรวจภาคการศึกษาสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร (ประชุมและหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาดังนี้ 1.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3.สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 5.สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 6.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เหลืออีก 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการสำนักจัดการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 2.วางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (การทดสอบภาษาอังกฤษ และรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปีที่ 2 และประสานงานกับ WACEISO@SUT และ Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter การจัดทำรายงานสหกิจศึกษา และส่งรายงานผ่านระบบ Cloud)3.การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 3.1 เข้าพบสถานประกอบการเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ พื้นที่ EEC (ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลแหลมฉบัง2 ครั้ง) ภูเก็ต 1 ครั้ง กระบี่ 1 ครั้ง และนครศรีธรรมราช 1ครั้ง และ ปี 2563 เชียงใหม่ 1 ครั้ง3.2 การประชุมพิจารณาคุณภาพสถานประกอบการสำหรับการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน4.ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง (ประกาศสหกิจศึกษา ครอบคลุม นักศึกษา อาจารย์ การนิเทศ และการประเมินผล ปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ)5.เตรียมความพร้อมอาจารย์ (จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาภายใน จำนวน 2 ครั้ง การประชุมบอร์ดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง)ุุ6.ปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (ลงทะเบียน 2 ครั้ง ลงทะเบียนโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ และประเมินผล 2 ครั้ง ผ่านระบบประเมินสหกิจศึกษาออนไลน์)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี