อนุทิน 166979 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๓

เตรียมเขียนหนังสือ เรื่อง “การเขียนสมรรถนะ ฯ” จากการเล่าเรื่องประสบการณ์…และควรต้องมีหลักฐาน เอกสาร อะไรบ้างนำมาประกอบในการพิจารณา “สมรรถนะของตนเอง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)