อนุทิน 166978 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๒

๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓…ได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…สิ่งที่ได้บรรยาย คือ การเล่าพฤติกรรมของตัวฉันเอง ประกอบการเขียนสมรรถนะ และแนะนำหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยในการเขียนนำมาประกอบการบรรยาย…สิ่งที่สังเกตเห็น คือ น้อง ๆ นั่งฟังจนจบทั้ง ๒ วัน ไม่มีการแว้บออกไปไหนต่อไหน เช่นเหมือนครั้งก่อน ๆ…พร้อมกับนั่งจ้องมองในการเล่าและอธิบายประสบการณ์ของฉันเองในการให้นำมาเขียน ฟังแล้วจงถอดออก และนำพฤติกรรมของผู้ฟังมาใส่แทนที่ นี่คือ “สมรรถนะของคุณเองที่จะต้องถูกมหาวิทยาลัยวัด ๓๐%”…มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๙ คน…คงจะชัดเจนมากขึ้นนะคะคราวนี้…มีบุคลากรจาก มรภ.เพชรบูรณ์…มรภ.เลย…มรภ.ศรีสะเกษ…มรภ.สุราษฎร์ธานี และ มรภ.พิบูลสงคราม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)