อนุทิน 166975 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๑

แค่เข้าใจ “ความคิด“ ของมนุษย์ในแต่ละ Gen…มันเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องเข้าใจ และอยู่ร่วมกันให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)