อนุทิน 16696 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

"คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" ท่านว่า ไม่ถูก เพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีชีวิต ช่วยสอนไม่ได้ ต้องใช้ "การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย"

น่าสนใจๆ

"บันไดหนีไฟ" ก็น่าจะผิด เพราะบันไดหนีไปแล้ว จะให้แมวที่ไหนปีนลงมา ควรจะใช้ "การหนีไฟใช้บันไดช่วย"

"รถถีบ" ไม่ไหวๆ ใครเข้าไปใกล้ มีหวังจ้ำเบ้า ต้องเปลี่ยนเป็น "การถีบใช้รถช่วย"

"หม้อหุงข้าว" ก็ไม่ถูกอีกล่ะ เพราะหม้อหุงข้าวเองไม่ได้ ควรใช้ "การหุงข้าวใช้หม้อช่วย"

ป.ล.แซวเล่นก่อนนอน อย่าคิดมาก

เขียน 29 Jul 2008 @ 01:29 () แก้ไข 29 Jul 2008 @ 01:31, ()


ความเห็น (0)