อนุทิน 166946 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

R2R clinic เมื่อวานน้องพยาบาลเชิญไปให้คำปรึกษาวิจัยในคลินิก น้องได้ประโยชน์มากจากการ AAR หลังกิจกรรม ได้แนวคิด ได้แรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการเพื่อนำไปทำอย่างแท้จริง ตัวเราก็รู้สึกดี

เขียน 23 Jan 2020 @ 04:46 ()


ความเห็น (0)