อนุทิน 166938 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๔

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เช้านี้ เข้าร่วมงาน PSRU Open House…Let’s Goal…ในการเปิดบ้านพิบูลสงคราม รับนักศึกษา นักศึกษายังมากอยู่…กลัวมากกับนักศึกษาลดลง ไม่อยากเห็นแบบนั้น เพราะเคยพบเมื่อ ๑๗-๑๘ ปีที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ…แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ หากจะพบเจออีกเป็นครั้งที่ ๒…เตรียมตัวรับเสมอกับเรื่องจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)