อนุทิน 166929 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๒

มีความชอบเพลงของน้องบาส…ร้องได้เสียงไพเราะมากลูก…ลูกทุ่งยังไม่ตาย <a href=”https://youtu.be/tcApMSkIWWY”>https://youtu.be/tcApMSkIWWY</a>ความเห็น (0)