อนุทิน 166919 - ต้นโมกข์

การวิจารณ์: มนุษยศาสตร์ในใจกลางของการศึกษาแบบองค์รวมในโลกที่ใช้เทคโนโลยี ตอนที่ 6

กรณีของมนุษยศาสตร์

การปฏิวัติครั้งที่ 4 ต้องมีการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ควบคู่กันด้วย เราควรจะเรียนมนุษยศาสตร์ เพื่อช่วยในการคิดแบบวิเคราะห์, เขียนได้ชัดเจน, และพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

นอกเหนือจากได้รับความรู้เรื่องกฎหมายแล้ว การศึกษาด้านกฎหมายของฉันทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคิดอย่างวิพากษ์, วิธีการสื่อสารความคิดอย่างแจ่มชัด, เป็นระบบ, น่าเชื่อถือ ทั้งในการพูดและการเขียน

Norman Augustine ซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Lockheed Martin เมื่อถูกถามว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเขาในความก้าวหน้าในบริษัท เขาตอบกลับมาว่า ความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิดในการเขียน

เจ้าของ Amazon ชื่อ Jeff Bezos ต้องการให้ลูกน้องที่เป็นบริหารของเขาส่งบันทึกสั้นๆ (memoranda) เพื่อการประชุม หากมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือยุทธวิธีใหม่ๆ ก็นำบันทึกสั้นๆไปลงในหนังสือพิมพ์หรอในเวปได้เลย (press release) มันเป็นภาษาที่ง่ายและไม่มีคำศัพท์ทางวิชาการแต่อย่างใด และคนอื่นๆก็เข้าใจมันได้โดยง่าย

เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ ศาสตราจารย์ Lily Kong เคยเขียนไว้ว่า

“การศึกษาทางมนุษยศาสตร์ คือการเรียนรู้มนุษย์ สิ่งที่ดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์คือความงามและข้อบกพร่อง”

แปลและเรียบเรียงจาก

Tommy Koh. Commentary: Humanities at the heart of a holistic education in a tech-driven world.

เขียน 20 Jan 2020 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)