อนุทิน 166913 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๕

ในช่วงนี้…ฉันคิดว่า “การศึกษาเดิม ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากมาย”…สิ่งแรกน่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันการสอบ อาจจะวัดคะแนนในระดับหนึ่ง แต่มิควรมีการเรียงคะแนนเลขที่ ๑ - ไปจนครบกับเด็กในห้อง…ถึงมีความรู้อาจเป็นเพียง ๓๐ % (แต่ไม่ควรเรียงลำดับผลการสอบ)เพราะนี่คือ ความรู้ ซึ่งยังต้องมีเพื่อนำไปใช้ในยามที่เติบโต…นอกนั้น คือ การแสดงทักษะ ความสามารถ ความถนัด ความชอบ ความรับผิดชอบ หน้าที่ ฯลฯ อีก ๗๐%…เพราะเปรียบเทียบกับยามที่ไปทำงาน มิได้พูดถึงคนที่เก่ง แต่จะพูดถึงคนที่ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ต่างหาก…ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วหรือยัง?…หรือที่ผ่านมา คือ การสร้างค่าการศึกษาที่ผิด ๆ เพราะความจริงแล้ว มิใช่เป็นเช่นที่ทำกันอยู่…ยังมีอีกหลายเรื่อง ที่มนุษย์สร้างค่าในทางที่ผิด ๆ (หากจะวัดคุณภาพของมนุษย์กันจริง ๆ มิใช่วัดกันที่ความเก่ง แต่ต้องวัดกันที่ความดีด้วย แม้จะวัดยากก็ตาม ต้องหาเครื่องมือมาวัดให้ได้)

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)