อนุทิน 166907 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๒

การสร้างกระบวนการทางความคิดต่อคนมีสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ Growth Mindset…จุดสำคัญ คือ การเปิดใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการยอมรับความเป็นจริงให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เซ็กซี่มากค่ะพี่บุษ

เขียนเมื่อ 

๕๕๕. ขอบคุณค่ะ คุณแม่มด