อนุทิน 166905 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๑

ศักยภาพของมนุษย์…สร้างได้ด้วยตัวของคน ๆ นั้น ศักยภาพของแต่ละคน ไม่สามารถจะเหมือนหรือเท่าเทียมกันได้…เพียงแต่อาศัยศักยภาพของแต่ละคนทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จขึ้นได้

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)