อนุทิน 166902 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๘

ปัจจุบัน การโปรโมทตนเองสำคัญมากกับโลกออนไลน์…๑๐ กว่าปีกับชีวิตที่อยู่บนโลกออนไลน์ สำหรับย่าบุษ ใช้สัญลักษณ์ของรูปตัวเอง การตกแต่งรูปภาพให้เป็นที่น่าสนใจ…การเขียนเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ความรู้จากที่ตนเองมีอยู่ การแบ่งปันที่ออกมาจากใจ…สุดท้ายก็มีผู้รู้จักผลงาน ตัวตนของย่าบุษมากขึ้น…คนที่เป็นเพื่อน กัลยาณมิตร จึงรู้ใจ ขอบคุณสำหรับคำว่า “เพื่อน” บนโลก Social ค่ะ

ตอนนี้อยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเล่าของการดำรงชีวิตแล้วค่ะ…อาจารย์ภัคร สนับสนุนแม่บุษ บอกว่า “เอาเลย” ภัครจะเกลาข้อความให้ คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)