อนุทิน 166901 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๗

อารมณ์ที่สร้างให้มีความสุข คือ ตัวของเราเอง มิใช่ใครอื่น ฝึกคิดบวกเสมอ ๆ (การคิดบวก ปัจจุบัน คือ การนำหลักธรรมเข้ามาเสริมใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันของเราเอง)…โดยที่ไม่มีอคติต่อตนเองและผู้อื่น นี่คือ ความสุขที่สร้างด้วยอารมณ์ของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)