อนุทิน 166893 - ต้นโมกข์

distinctive (คุณศัพท์) = มีลักษณะเฉพาะตัว หรือที่แตกต่างที่อื่นๆ เช่น

She got a very distinctive voice.

หล่อนมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์

………………….

เขียน 18 Jan 2020 @ 14:45 ()


ความเห็น (0)