อนุทิน 166888 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๕

หลักสูตร…การสร้างคนยุคใหม่ หากสร้าง คงต้องทบทวนการสอน ความรู้จริง-ไม่จริง อย่างชัดเจนให้มากขึ้นกว่าการสอนคนยุคก่อน เพราะกว่าจะทราบจริง ๆ ก็เล่นเอาอายุปาเข้าไปหลายล่ะ!!! คริ ๆ ๆ หลักสูตรที่ดี คือ การมองไปข้างหน้า แล้วนำความรู้ บทเรียนเดิม ๆ มาเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเท่านั้น…คนรุ่นใหม่เท่านั้น ที่จะอยู่พัฒนาประเทศต่อไป แต่คนรุ่นเก่าเป็นเพียงแค่ฐานความรู้ และบทเรียนให้ได้เรียนรู้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)