อนุทิน 166887 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๔

มนุษย์ชอบบอกว่า…มีการแข่งขันสูง แต่ความจริง คือ ความโลภของมนุษย์มากกว่า ที่มีความอยากมี อยากได้ อยากเป็น เพราะนี่คือ การแข่งขันตัวจริง โดยเฉพาะปัจจุบัน เห็นได้อย่างชัดเจนในยุคของเทคโนโลยี…บางคนมีก็ไม่รู้จักพอ แสวงหาจนเกินเหตุ สุดท้ายพอตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ อนิจจัง!!!…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)