อนุทิน 166879 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๑

เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 วันนี้ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. แค่ทราบว่า ระยะนี้ คือ การสร้างระบบการพัฒนา และการจัดระบบต่าง ๆ ของภาครัฐ ๒๐ ปี ผ่านไป ของการเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของการลงสู่ชุมชน สำหรับแผนชาติอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ…แต่นี่คือการเริ่มต้นของการจัดระบบการทำงาน…ทุกเรื่องเดินตามแผน แผนปฏิบัติราชการ แผนของแผ่นดินไทย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)