อนุทิน 166878 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๐

การชนะความเลวร้าย คือ การกระทำดีของตัวเราเอง ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)