อนุทิน 166867 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๘

ชีวิต จะมีส่วนประกอบของการใช้ชีวิต คือ เรื่อง Competency + Skill + Moral ที่แต่ละคนควรมี ถึงจะสามารถบอกได้ถึงความมีคุณค่าของคน เพราะแสดงถึงคนมีคุณภาพ…สำหรับ Moral (คุณธรรม) เป็นส่วนที่วัดและจับต้องได้ยากมาก ๆ เพราะเป็นอาการที่อยู่ภายใน…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)